Minecraftia mummuille ja papoille

#ikäihmiset #minecraft ’iin tutustumassa. Suurimmat haasteet #kolmiulotteisuus ja toimintojen muistaminen. Selkeä ja lempeä #ohjaus auttaa.

Minecraft on jo vuosia lapsia ja esiteinejä koukuttanut indie-peli, jossa rakennetaan asioita ja toimitaan kolmiulotteisessa maailmassa. Ikäihmisten perehdyttämistä Minecraftiin pohtivat Bob De Schutter, Danielle Eynon Black ja Henk Herman Nap artikkelissaan ”Teaching Older Adults to Play Minecraft’”. Digitaaliset pelit ovat tulleet jäädäkseen kaikkien ikäryhmien saataville ja artikkelissa pohditaan ikäihmisten perehdyttämistä Minecraft-peliin. Kuinka he sisäistävät pelin idean parhaiten ja pystyvät hyödyntämään peliä omassa elämässään? Entä millaisia pelisuunnittelullisia näkökulmia tulee ottaa huomioon, kun pelaajina ovat ikäihmiset?

Tutkijat järjestivät viiden viikon aikana yhteensä viisi ennalta suunniteltua 1,5 tunnin Minecraft-sessiota. Tapaamisiin osallistui kolme 64–78-vuotiasta eläkeläistä, joilla oli vaihteleva kokemus tietokoneista ja pelaamisesta. Heistä kaksi oli naisia ja yksi oli mies. Näissä viidessä sessiossa tutkijat opastivat ikäihmisiä Minecraft-pelin saloihin pääasiallisesti tukemalla heidän pelaamistaan. Aluksi he kävivät perustoiminnallisuudet yhdessä läpi, mutta muuten pääpaino oli itse pelaamisessa. Haasteelliseksi osoittautuivat pelaajien eri osaamistasot, eri toimintojen muistaminen ja avaruudellisen hahmotuskyvyn vaikeudet.

Sessioissa tutkijat halusivat erityisesti ohjata eivätkä opettaa pelin pelaamista. Idea oli auttaa ikäihmisiä tutustumaan itse Minecraft-maailmaan ja löytämään sieltä eri asioiden ohella myös jatkokäyttömahdollisuuksia. Artikkelin mukaan parhaiten tämä onnistui antamalla osallistujille pieniä tavoitteita ja tehtäviä suoritettavaksi pelissä. Heitä kehotettiin myös käyttämään pelaamisen tukena Minecraftin ohjeopusta sekä katsomaan Minecraftin pelaamiseen liittyviä videoita.

Artikkelin mukaan ikääntyneille pelaajille on vaikeaa muistaa pelin kontrolleja, hahmottaa kolmiulotteista maailmaa ja liikkua siellä. Näytön pitää olla tarpeeksi iso ja yhtenä kehitysehdotuksena on Minecraftin kehittäminen kosketusnäytöllisille laitteille. Pelaaminen 3D-maailmassa myös kehittää avaruudellista hahmotuskykyä. Tutkijat ehdottavat myös ottamaan lapsia mukaan opetussessioihin, mikä tukee sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Digitaaliset pelit sopivat hyvin myös ikäihmisille, koska digitaalinen pelaaminen kehittää muistia ja edistää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita esimerkiksi omien lastenlapsien kanssa.

Lähde: http://www.fdg2015.org/papers/fdg2015_paper_32.pdf

 

Add a Comment

Your email address will not be published.