Pelaajien itsetunto ja sukupuoli näkyvät pelihahmoissa

Uusi tutkimus osoittaa: kehoon liittyvä #itsetunto ja #sukupuoli vaikuttavat siihen, millaisia pelihahmoja pelaajat luovat. #pelihahmot

Useat pelit tarjoavat nykyään pelaajalle mahdollisuuden luoda pelihahmonsa itse. Hahmosta on mahdollista luoda pelaajan itsensä näköinen muuttamalla esimerkiksi hahmon hiusten väriä ja mallia, kasvonpiirteiden suhteita ja vaikkapa käsien kokoa. Näitä pelihahmoja kutsutaan avatareiksi. Glasgown yliopistossa tehty tutkimus viittaa siihen, että kehoon liittyvä itsetunto ja sukupuoli vaikuttavat avatar-hahmojen luontiin.

Holly Maxwell Pringle tutki avatarien luomisprosessia ja suhdetta avatareihin The Elder Scrolls Online -pelin avulla. Koehenkilöinä oli 40 nuorta miestä ja naista, joista noin puolet pelasivat aktiivisesti ja noin puolella ei ollut merkittävästi pelikokemusta. Tutkimukseen osallistujat saivat ensin kokeilla avatar-hahmon luontia ja sen jälkeen he loivat itselleen pelihahmon. Hahmonluontiprosessi taltioitiin videolle.

Hahmonluonnin lisäksi osallistujat täyttivät neljä kyselylomaketta, jotka mittasivat yleistä itsetuntoa, kehollista itsetuntoa, pelikokemusta ja pelitapoja sekä heidän luomansa avatar-hahmon samanlaisuutta itseensä nähden. Tulokset analysoitiin tilastollisten menetelmien keinoin.

Pringle sai selville, että koehenkilöiden kehollinen itsetunto oli yhteydessä siihen, millaisia avatarhahmoja he tekivät. Yleiseen itsetuntoon hahmoilla ei näyttänyt olevan yhteyttä, mutta kehonkuvaa koskevaan itsetuntoon kyllä. Hyvän kehollisen itsetunnon omaavat henkilöt tekivät avatarista itsensä kaltaisen, huonon itsetunnon omaavat joko liioittelivat tai vähättelivät piirteitä, joista eivät itsessään pitäneet. Tämä tulos tuki jo aikaisemmassa tutkimuksessa pääteltyä tietoa siitä, että pelihahmo voidaan nähdä pelaajan representaationa.

Samassa tutkimuksessa tarkasteltiin myös sukupuolen ja hahmoluokkien välistä yhteyttä. Hahmoluokka vaikuttaa siihen, miten hahmo taistelee ja käyttäytyy pelissä. Yleisesti ottaen naiset suosivat enemmän parantajia ja maageja, miehet sotureita ja hiiviskelijöitä. Kuitenkin säännöllisesti pelaavien naisten ja miesten keskuudessa soturi oli suosituin hahmoluokka ja parantaja vähiten suosittu. Pelikokemuksellakin voi siis olla vaikutusta hahmoluokan valintaan.

Vaikka tulokset osoittivatkin merkittävän yhteyden kehollisen itsetunnon, sukupuolen ja pelihahmojen välillä, oli tutkimuksessa myös omat rajoitteensa. Niihin kuuluivat pieni otanta, koehenkilöiden nuorehko ikä ja se että naisia oli hieman enemmän kuin miehiä. Lisätutkimusta aiheesta siis kaivataan.

Lähde: Pringle, H.M. 2015. Conjuring the Ideal Self: an Investigation of Self-Presentation in Video Game Avatars. Press Start 2 (1). http://press-start.gla.ac.uk/index.php/press-start/article/view/29 Haettu 6.12.2015

Add a Comment

Your email address will not be published.