Pelihahmot ikääntyvät taidepeleissä melankolisesti

Tutkijat havaitsivat vanhuutta käsiteltävän peleissä kielteisten kokemusten kautta #vanhuus #tarina #hahmot

Ikääntyminen on videopeleissä harvoin käsitelty ja vähäisesti tutkittu teema. Tutkijat Cosima Rughiniș, Elisabeta Toma ja Răzvan Rughiniș selvittivät, kuinka taiteelliset videopelit kuvaavat ikääntyneitä pelihahmoja sekä vanhenemista.

Tutkijat valitsivat kohteekseen kuusi videopeliä: Passage, The Graveyard, Home, I am a brave knight, To the Moon sekä ALZ kertovat vanhuudesta erilaisen kertomuksen. Pelien avulla tutkijat pyrkivät selvittämään, millaisia tarinoita vanhuudesta kerrotaan, kuinka vanhat pelihahmot on kuvattu ja miten pelimekaniikat tukevat kuvausta vanhuudesta. Tutkijat perehtyivät ikääntymisen merkitykseen pelihahmojen elämässä, päämääriin, ääninäyttelyyn sekä hahmojen kehittymiseen pelin aikana.

Pelit kuvasivat vanhenemista eri keinoin. Passage kestää vain viisi minuuttia, jonka aikana hahmon hiusten väri harmaantuu liikkeiden hidastuessa, kunnes hahmo on hiljalleen kadonnut ruudulta. The Graveyard-pelissä pelihahmo on vanha nainen, jonka liikkeet ovat hitaita ja kömpelöitä. Naisen tavoitteena on edetä hautausmaalle, ja matkalla pelaaja voi istua pohtimaan elämän kulkua. Muista peleistä poiketen I am a brave knight käsittelee vanhenemista myönteisesti pelaajan osallistuessa keskeisiin hetkiin eri vaiheissa elämää etsien niiden tarkoitusta.

Vanheneminen näkyi selkeästi pelihahmoissa. ALZ-pelissä hahmo on hukassa elämänsä kanssa dementian vuoksi. Hahmo kuitenkin on rauhallinen, joskin poissa oleva. Ainoa jännite on suhde vaimoon, jota hän ei pysty tunnistamaan. Home puolestaan tuo esille vanhuuteen liittyviä hahmon fyysisiä vaikeuksia kieltäen iän tuoman palkitsevuuden. To the Moonissa pelihahmo on menehtymäisillään ja pyrkii tulevaisuuden keksinnön avulla korvaamaan muistonsa uusilla merkityksellisimmillä kokemuksilla.

Tutkijoiden mukaan hahmojen ikääntyminen on havaittavissa enimmäkseen graafisten ominaisuuksien ja tekstin kautta. Esimerkiksi The Graveyardissa hahmon hitaat liikkeet tekevät ohjaamisen vaikeaksi. ALZ-pelissä hahmo ei ymmärrä ympäristöään ja pystyy hallitsemaan vähäisesti liikkeitänsä. Pelit hyödyntävätkin teknisiä virheitä välittämään kokemusta pelihahmon hämmennyksestä.

Tutkijat havaitsivat, että taiteelliset pelit rohkaisevat pelaajia reagoimaan menehtymiseen liittyviin teemoihin, kuten menetykseen, yksinäisyyteen ja persoonan muutoksiin. Vaikka kuolemaa ei näytetä peleissä visuaalisesti, pelit päättyvät hahmojen menehtymiseen.

Tutkijat kyseenalaistavat artikkelissaan pelien tavan käsitellä vanhuutta kielteisten kokemusten ja kuoleman kautta. Pelien tulisi heidän mielestään käsitellä ikääntymisen myönteisiä puolia, kuten kokemusta, viisautta ja kokonaiskäsitystä elämästä. Tutkijat toivovatkin, että tulevaisuudessa vanhuutta käsittelevät pelit ottaisivat mallia muista teoksista, jotka käsittelevät rakkautta, sinnikkyyttä tai elämän tarkoitusta pohtivia aiheita.

 

 

Artikkeli: Time to Reminisce and Die: Representing Old Age in Art Games

Kirjoittajat: Cosima Rughiniș, Elisabeta Toma ja Răzvan Rughiniș

Julkaistu: DiGRA ’15 – Proceedings of the 2015 DiGRA International Conference

Julkaisuosoite: http://www.digra.org/digital-library/publications/time-to-reminisce-and-die-representing-old-age-in-art-games/

Add a Comment

Your email address will not be published.