Pelimieltymykset vaihtelevat yhteisöstä toiseen

Uusi tutkimus 1980-luvun pelaajista osoittaa, että mieltymykset ja genremääritelmät vaihtelevat yhteisöstä toiseen. #genret #kasari

1980-luvun pelaajien mieltymyksistä pelien suhteen ei vielä tiedetä paljoakaan, vaikka digitaalisten pelien historia on tullut yhä suositummaksi aiheeksi pelitutkimuksen parissa. Montréalin Concordia-yliopiston tohtori Johathan Lessard halusi tutkia asiaa ja otti aineistokseen aikakauden harrastajalehdet. Tutkimuksen keskiössä olivat hyvin erilaiset amerikkalaiset julkaisut nimeltä Softtalk ja Computer Gaming World.

Softtalk oli alun perin ilmaisjakelu, joka jaettiin kaikille Apple II -tietokoneen omistajille. Lehdessä oli kuukausittainen Top 30-lista eniten myydyistä Apple II-peleistä ja sen tiedot tulivat suoraan Applen jälleenmyyjiltä. Computer Gaming World -lehdessä listattiin tulokset säännöllisestä lukijoiden mielipidekyselystä, jossa lukijat saivat laittaa pelejä paremmuusjärjestykseen. Mielipidekyselyiden pelit olivat olleet lehden edellisissä numeroissa esillä, joten aivan mitä tahansa pelejä listalle ei päätynyt. Kummankin lehden kärkisijoilla keikkuivat pelit nimeltä Choplifter! ja Wizardry, jotka jättivät selkeästi muut varjoonsa.

Näiden pelilistausten lisäksi kummatkin lehdet käsittelivät pelejä myös genrejen kautta. Tutkimuksen kannalta olennainen oli Softtalk-lehden genrepaletti, jossa oli eroteltu strategiapelit, seikkailupelit, fantasiapelit ja arcade-pelit. Lehden mukaan strategiapelit vaativat älyllistä taitavuutta ja arcade-pelit hyvää silmien ja käsien yhteistyötä. Seikkailupeleissä tärkeää oli arvoitusten ja pulmien ratkaisu ja fantasiapelejä määritteli yhden tai useamman hahmon luominen, johon pelaaja pelin aikana samaistui. Computer Gaming World-lehden toimittajat käyttivät monipuolisia genremäärittelyjä, mutta esimerkiksi eräs mielipidekysely listaa vain kolme genreä: sotapelit, seikkailupelit ja arcadepelit. Genre-käsityksen ongelmallisuutta tutkimuksessa havainnollisti yritys soveltaa Softtalk-lehden genrejakoa Atari 2600-konsolin myydyimpiin peleihin: lähes kaikki niistä olisivat jaon mukaan olleet arcade-pelejä.

Lessard taulukoi tutkimuksessaan kummankin lehden jokaisen kuukauden 30 parasta peliä vuosilta 1980-1984. Peleille laskettiin suhteellinen pistetulos niiden saamista sijoituksista ja määriteltiin genre. Jos pelille oli annettu lehdessä tietty genre, käytettiin sitä. Muussa tapauksessa se määriteltiin Softalk-lehden genrepaletista. Lessardin mukaan Softalk-lehden myydyimpien pelien kärjessä olivat arcade-pelit (61%), kun taas Computer Gaming World-lehden lukijoiden keskuudessa suosituimpia pelejä olivat strategiapelit (52 %). Vuosittaista vaihtelua oli nähtävissä etenkin myydyimpien pelien parissa: arcade-pelit olivat suosionsa huipulla vuonna 1982, jonka jälkeen niiden suosio laski.

Tutkimus tuo esille sen, miten suosituimmat pelityypit voivat vaihdella peliyhteisöstä toiseen ja näin ollen on vaikeaa puhua 1980-luvun yleisestä pelikulttuurista. Genrepalettien ja mieltymysten kautta voidaan ymmärtää paremmin peliyhteisöjä, mutta genreistä puhuttaessa rajat ovat häilyviä ja määritelmät vaihtelevat yhteisöstä toiseen.

Lähde: Lessard, J. 2015. Early ComputerGame Genre Preferences (1980-1984). Proceedings of DiGRA 2015: Diversity of play: Games –Cultures –Identities. http://www.digra.org/wpcontent/uploads/digital-library/24_Lessard_Early-Computer-Game-Genre-Preferences-19801984.pdf

Add a Comment

Your email address will not be published.