Super Smash Bros. -peleissä urheillaan peliohjain kädessä

Nykyään digitaalinen pelaaminen on maailmanlaajuisesti suosittua ja tiettyjen pelien ympärille rakentuu yhteisöllisyyttä. Saksan Ilmenaun teknillisen yliopiston tutkijoiden Ahmed Elmezenyn ja Jeffrey Wimmerin How gaming achieves popularity: The case of The Smash Brothers -tutkimus selvittää, kuinka pelaamista esitetään mediassa. Tutkimuskohde on Travis ”Samox” Beauchampin ohjaama ja käsikirjoittama joukkorahoitettu YouTube-dokumenttisarja The Smash Brothers (2013).

Dokumentti kuvaa Nintendon Super Smash Bros. -taistelupelisarjan ja etenkin Super Smash Bros. Melee -pelin kulttuuria, pelaajien yhteisöllisyyttä ja huippupelaajia. Pelaajat pitävät dokumentista, koska heistä se kuvaa kyllin kattavasti heidän monimutkaista pelikulttuuriaan. Toisaalta dokumentti keskittyy vain Isoon-Britanniaan, vaikka pelaajia on muuallakin.

Dokumenttisarjan avausjakso esittelee pelimekaniikkaa. Tavallisissa taistelupeleissä näppäinyhdistelmien ulkoa opettelu voi riittää, mutta Super Smash Bros. Meleessä ei. Pelaaja Christopher ”Wife” Fabiszak vertaa pelattavuutta urheiluun: urheilija voi hallita kehonsa jokaista liikettä samaan tapaan kuin pelaaja pelihahmoaan, ja toki pelaajat kilpailevat toisiaan vastaan.

Elmezenyn ja Wimmerin mukaan media kiinnostui dokumentin myötä Super Smash Bros. -pelikulttuurista. Mediaesitykset vaikuttavat osaltaan digitaalisen pelaamisen kulttuuriseen merkitykseen. Perinteisesti pelaamista on vähätelty, mutta pelaamisen kulku kohti valtavirtaa voi tutkimuksen mukaan asettaa pelaamisen entistä suotuisampaan valoon. Aiemman tutkimuksen perusteella ammatikseen pelaavat voi rinnastaa urheilijoihin ja e-urheilun katsomisen perinteisen urheilun katsomiseen. Elmezenyn ja Wimmerin tutkimus tukee näitä väitteitä.

Elmezeny ja Wimmer tutkivat dokumentin kaikki yhdeksän jaksoa laadullisen sisällönanalyysin keinoin. He erittelivät jaksoissa esiintyvät aihepiirit neljään pääkategoriaan: peli, pelaaja, pelaaminen ja peliyhteisö. Yhdessä nämä muodostavat pelikulttuurin kokonaisuuden. Dokumenttisarjan yleisin aihepiiri on pelaaminen eli pelaajan ja pelin vuorovaikutus. Monissa kohtauksissa vertaillaan pelaajia julkkiksiin ja pelaamista urheiluun. Näitä kumpaakin aihepiiriä esiintyy usein myös kohtauksissa, joissa pelaajaa vertailtiin urheilijaan.

Urheiluteema toistuu dokumentissa haastatteluosuuksien ohella myös visuaalisesti. Pelaamista kuvataan samalla tavoin kuin perinteistä urheilua: dokumentti sisältää nopeita leikkauksia pelin toimintaan ja pelaajien tapaan käsitellä pelivälinettä, joka tässä tapauksessa on peliohjain. Peleissä selostetaan turnauksia ja kuvaillaan strategioita niin kuin urheilussakin.

Tutkijat havaitsivat, että dokumentti esittelee pelisarjan vaikutusta pelaajiin eri näkökulmista. Näitä ovat esimerkiksi tarinat nimimerkkien takana, ystävystyminen pelaamisen parissa ja pelaajien itseilmaisu. Toisaalta pelaajat ovat vaikuttaneet pelisarjan identiteettiin rakentamalla yhteisöllistä kulttuuria pelin ympärille ja kehittämällä laajan terminologian pelistä puhumiseen.

Add a Comment

Your email address will not be published.